[metanova]

Prvoradou úlohou oleja v jednotlivých častiach motora je mazanie pohyblivých častí. V tomto prípade sa mazaním výrazne zmenšuje opotrebovanie jednotlivých súčastí, ako sú napr. vnútorný povrch valcov a piestne krúžky, ktoré sa po ňom pohybujú.

Mazacie vlastnosti sú veľmi dôležité aj pre dlhšiu životnosť a správnu funkciu ojničných ložísk klukového hriadeľa. Okrem tejto funkcie motorový olej odvádza teplo vznikajúce v dôsledku trenia jednotlivých dielov spaľovacieho procesu a má radu ďalších funkcií.

Molekulárna prísada [metanova] znižuje trenie medzi kovovými povrchmi jej účinok je komplexom trecích modifikátorov ( Friction – Modifiers). Vplyvom zníženého trenia dochádza k menšiemu opotrebovaniu a predlženiu životnosti všetkých komponentov.

[metanova] – neovplyvňuje vlastnosti oleja do ktorých sa pridáva, nie je aditívum, ale zušlachťovač povrchu kovu. Neobsahuje cudzorode látky na báze, grafitu, mosz., teflonu. Je miešateľný so všetkými olejmi bez toho aby došlo k zmene ich vlastností. Výroba produktov zodpovedá požiadavkám ISO 9001, je predstaviteľom mazív tretej generácie.