POZOR!! [metabond] nie je Metagold

Metabond  je registrovaná ochranná známka na Úrade priemyselného vlastníctva pod známkou č.: oz 178353 pre územie SR. Majiteľom ochrannej známky je N.C.N. SLOVAKIA s.r.o. Akékoľvek používanie obchodnej známky pre obchodný styk na území SR, bez súhlasu a vedomia majiteľa je trestný čin.