[metanova_spray] – aerosolové mazivo

N.C.N. Slovakia s.r.o. » Produkty » Aerosolové mazivá » [metanova_spray] - aerosolové mazivo

Charakteristika: Vysoko priľnavý zabraňujúci opotrebovaniu. Slúži na zabezpečenie mazania všade tam, kde nie je možné iným spôsobom zabezpečiť mazanie.

Výhody: Predlžuje životnosť ostria nástrojov. Sústružnícke nože, vrtáky, závitnice a závitové očká, kĺbové závesy, kladkostroje, nožnice, drevoobrábacie nástroje, náradia, zámky, zbrane.

Dávkovanie: Nanáša sa zo vzdialenosti 15-45cm. Necháme zaschnúť. (Nepoužívať súčasne s iným druhom maziva)

Obsah: 400 g

Cena: 73.75 €

Loading Aktualizujem košík...


Popis


Pípravok na zníženie trenia a opotrebovania

METABOND – aerosolové mastivo je cielene vyrobený uhľovodíkový komlex k zníženiu trenia medzi železnými a neželeznými kovmi. METABOND sa chemicky viaže na molekuly kovu a vytvára s nimi pevný, monomolekulárny štít. Tieto zvláštne mazacie vlastnosti spojujú mimoriadne vlastnosti METABONDU s inými časťami, ktoré sú požadované vo vojenskom priemysle. Pomocou aerosolu METABOND predľžite životnosť zariadení, znížite prestoje a náklady sa nimi spojené. METABOND – aerosolový penetrátor je nehorľavý. Toto ponúka podstatne vyššie možnosti použitia vzhľadom na bezpečnosť. Vysoké prierazové napätie umožňuje použitie tohto prípravku k čisteniu a konzervácii elektrických zariadení. Je vysoko účinný pri odstraňovaní korózii. Veľmi široká možnosť použitia.


Použitie


Hnacie médium pre aerosol je CO2. Neobsahuje 1,1,1 trichloretan. Nanáša sa zo vzdialenosti 15-45 cm. Ĺahkým tlakom na rozprašovač dosiahneme kužeľovitý rozstrek. Pomocou predlžovacej trubičky je možné ošetriť aj ťažko dostupné miesta. Hlboko preniká do povrchu a zaisťuje spoľahlivé mazanie. Na exponovaných plochách vznikne ochranný štít, ktorý chráni proti korózii. Doporučujeme nanášať na odmastené plochy.

Príklady využitia

Sústružnícke nože, vrátky, závitnice a závitové očká, kľbové závesy, kladkostroje, zbíjacie kladivá, nôžky na plech, kompresory, náradie, zámky, strelné zbrane, rybásrske náradie, elektromotory, čapovacie zariadenia, karburátory, motocykle atď.

Upozornenie: METABOND aerosol sa smie používať iba v pôvodnom nepoškodenom balení.
Používať len na kovy! Na iný druh materiálu nemá účinok a mohol by ich poškodiť.


Technické dáta


Popis ASTM Výsledky
Špecifická váha D 482 1,275
Bod tuhnutia D 97 -57°C
Bod vzplanutia D 92 nehorľavý
Korozívny test na Cu pásku pri 60°C po 3 hod D 130 1 a stabilný
Elektrická pevnosť D 117 37 kV

Označenie: Military Mil – C – 23411 A (YD)
US armáda PX – 24
NATO C – 634


Technický list