N.C.N. SLOVAKIA s.r.o

NICRO 20-10

----

Rýchlo tvrdnúce viacúčelové lepidlo na vypĺňanie medzier.

Ideálne pre malé opravy v domácnostiach alebo v priemysle. Dvojitý systém vstrekovania.

Teplotný rozsah: -30°C do +80°C

--