N.C.N. SLOVAKIA s.r.o

NICRO 32-02N

----

Uľahčuje vysokú stabilitu chvenia a chemicky odolnú adhéziu kovov, dreva, betónu, skla, keramických a plastických častí. Ideálne pre vypĺňanie priestoru.

Teplotný rozsah: -30°C do +100°C.

--