N.C.N. SLOVAKIA s.r.o
0

Mobilné obrábanie na pozícií

Mobilné obrábacie zariadenie pre obnovu spojov

 

Realizácia mobilného opracovania na pozícií s odbornou obsluhou až do 6000mm

Prenájom mobilných obrábacích zariadení

OBRÁBANIE NA POZÍCII

 • Sústruženie
 • Frézovanie
 • Brúsenie

NAPÍNANIE A UŤAHOVANIE SKRUTIEK

 • Dohľad nad projektmi
 • Realizácia projektov skrutkovania
 • Vlastné zariadenia
 • Prenájom a školenia

SLUŽBY VÝMENÍKOV TEPLA

 • Otváranie a zatváranie zariadení skrutkovaním
 • Opravy a repas rúr
 • Opracovanie tesniacich plôch
 • Návrh, výpočet dodávka tesnení

Zariadenia

 

Využite

 • Energetický priemysel - jadrové, tepelné, vodné i obnoviteľné zdroje
 • Petrochémie - spracovanie, skladovanie, doprava energetických kvapalín
 • Plynárenstvo - spracovanie, skladovanie, doprava energetických plynov
 • Chemický priemysel - všetky v Európe spracovávanej chemikálie potravinárstvo
 • Cementárenský a vápenářský priemysel
 • Oceliarsky priemysel
 • Papierenský priemysel
 • Automobilový priemysel
 • Manipulačná technika
 • Opravy a renovácie

Video ukážka práce s mobilným obrábacím zariadením

Práca so strojčekom je jednoduchá a po oodbornom zaškolení ju zvládne naozaj každý.

Kontaktujte nás  Váš košík

  Košík je prázdny.

  Medzisúčet
  0.00 €
  APLIKOVAŤ
  0