N.C.N. SLOVAKIA s.r.o
0

METANOVA Blitz

Čistiaci a odmasťovací prostriedok ideálny pre odmasťovanie bŕzd.

K čisteniu ťažko dostupných dielov a kovových súčiastok. Rozpúšťa tuky, oleje a živicu. Vysúša sa – rýchle a bez zbytku.

Obsah: 500 ml

 

 

 

12,60 s DPH

Kategórie: Značka:

Použitie

R18: Pri používaní môže vytvárať horľavé a výbušne zmesi so vzduchom
R 36/38: Dráždi oči a kožu
R51/53: Toxický môže vyvolať dlhodobé nepríznivé účinky vo vodnom prostredí
R67: Výpary môžu spôsobiť ospalosť a malátnosť
S23: Nedýchajte aerosoly
S26: Pri zasiahnutí oči okamžite dôkladne vypláchnite vodou
S29: Nevylievajte do kanalizácie
S51: Používajte iba dobre vetraných miestach
S56: Zneškodnite tento materiál a jeho obal na zbernom mieste zvlášt nebezpečneho odpadu.

Len celkom vyprázdnené nádoby odovzdávať k recyklácii.

Vlastnosti

Obsahuje látky: alifatické uhľovodíky, acetón, hnací médium – oxid uhličitý.
Nádoba je pod tlakom. Chrániť pred slnečným žiarením a teplotu nad 50°C. Ani po upotrebovaní neotvárať na silu, nevhadzovať do ohňa. Uchovajte mimo dosah detí. Uchovávajte mimo dosah zdroja zapálenie – zákaz fajčenia.

Výhody

  • K čisteniu ťažko dostupných dielov a kovových súčiastok.
  • Rozpúšťa tuky, oleje a živicu.
  • Vysúša sa – rýchle a bez zbytku.
  • Ideálne pre odmasťovanie bŕzd.

Váš košík

Košík je prázdny.

Medzisúčet
0.00 €
APLIKOVAŤ
0