N.C.N. SLOVAKIA s.r.o
0

METANOVA Hi-TECH 1,5

Tuk METANOVA 1,5 je výrobkom špičkovej technológie. Všestranne využiteľné pre najťažšie podmienky i za vysokých teplôt, silne zásadité. Princíp vysokej zásaditosti nie je novinkou. Dlhý čas bol kalciumsulfonát využívaný pre svoju mechanickú a termickú stabilitu nevyhovoval z hľadiska čerpateľnosti a stálosti za nízkych teplôt. Výsledkom moderného výskumu v oblasti metód miešania tukov bola vyvinutá nová generácia mazív s novými vlastnosťami.

Charakteristika: Jedinečná kombinácia najnovšej technológie výroby PM na báze vysoko zásaditých komplexov kalciumsulfonátov s penetráciou 1,5 a METANOVY EP ponúka vlastnosti a kvalitu, ktorú nemôžu zaistiť ani litiové alebo iné PM.

Výhody: Penetrácia podľa NLGI 1,5 premostila triedy 1 a 2 a znížila tým možnosť blokovania ložísk z dôvodu chybného nasadenia mazív prvej alebo druhej triedy. Dodala mazivu vysokú čerpateľnosť. Zaisťuje ochranu proti opotrebovaniu pri stredných až zvlášť vysokých tlakoch za pohybu aj v kľude.

Obsah: 400 g – prevedenie do mazacích automatov.

73,00 s DPH

Vlastnosti

METANOVA 1,5 zaisťuje ochranu proti opotrebovaniu pri stredných až zvlášť vysokých tlakoch za pohybu aj v kľude.

METANOVA sa chemickou cestou viaže na povrch železných a neželezných kovov a vytvára mikroskopický, jednomolekulárny, pevný a stabilný film. Preto METANOVA znižuje opotrebovanie, zamedzuje nárast teplôt medzi trecími plochami, predlžuje životnosť zariadení a znižuje energetické náklady.

PM METANOVA 1,5 zaisťuje ochranu proti korózii, oxidácii, oplachu vodou a zaručuje vysokú stabilitu pri teplotách od –40 0C do +300 0C. Najviac má ďalšie vynikajúce vlastnosti. Je miešateľný s väčšinou bežne používaných PM (na báze lítia a pod.), čo umožňuje ľahký prechod v zariadeniach na tento druh maziva.

Kvalitatívne vlastnosti:

Bod z kvapnutia: 300 0C
Penetrácia pri 25 0C, 01 mm: 285-315
Vysokotlaková pevnosť: TIMKEN (kg) 34
VKA pri 40 kg , stopa (mm): 0,32
Bod zvaritelnosti (kg): 500
Rez (1-CUT): 1,1,1
Viskozita zákl. oleja (37 0C),mm2/s: 600
(93 0C),mm2/s: 70
Stabilita povrchu (úbytok pri 163 0C): 0,4 g
Farba/štruktúra: modrá,hladká

PM zaradené do základného vybavenia armád NATO pod číslom (NSN) 9150-905-7275

Výhody

 • znižuje opotrebovanie
 • zamedzuje nárast teplôt medzi trecími plochami
 • predlžuje životnosť zariadení
 • znižuje energetické náklady

Možnosti

 • strojárenstvo
 • poľnohospodárske a stavebné stroje
 • automobilový priemysel
 • baníctvo
 • lodné pohony
 • ozubené kolesá
 • ložiská
 • mazacie automaty
 • dopravníky
 • nízko- a vysokootáčkové pohony
 • a všetky ostatné miesta mazané PM

Na stiahnutie

Váš košík

Košík je prázdny.

Medzisúčet
0.00 €
APLIKOVAŤ
0