N.C.N. SLOVAKIA s.r.o
0

METANOVA Multifix

Charakteristika: Vysoko účinný olej na údržbu, rozpúšťa koróziu, mazací a čistiaci prípravok k univerzálnemu použitiu.

Obsah: 500 ml

15,36 s DPH

Kategórie: Značka:

Použitie

S23: Nevdychujte aerosoly
S51: Používajte iba na dobre vetraných miestach
S56: Zneškodnite tento materiál a jeho obal na zbernom mieste zvlášt nebezpečného
R 12: Vysoko horľavý
R 66: Dráždivý

Len celkom vyprázdnené nádoby odovzdávať k recyklácii.

Vlastnosti

  • Vysoko účinný olej na údržbu, rozpúšťa koróziu, mazací a čistiaci prípravok k univerzálnemu použitiu.
  • MultiFix je univerzálne použiteľný multifunkčný olej: po krátkom pôsobení rozpúšťa MultiFix koróziu zatuhle spoje.
  • Čistí s dočasnou ochranou proti korózii.
  • Ideálny mazací prostriedok pre všetky pohyblivé diely.
  • Obsahuje látky: alifatické uhľovodíky, aminy, hnací médium – oxid uhličitý.
  • Nádoba je pod stálym tlakom. Chrániť pred slnečným žiarením a teplotu nad 50°c. Ani po upotrebovaní neotvárať na silu, nevhadzovať do ohňa. Uchovajte mimo dosah detí.

Výhody

  • Univerzálne použiteľný multifunkčný olej rozpúšťa koróziu zatuhle spoje.
  • Čistí s dočasnou ochranou proti korózii.

Váš košík

Košík je prázdny.

Medzisúčet
0.00 €
APLIKOVAŤ
0