N.C.N. SLOVAKIA s.r.o
0

METANOVA NICRO 651

METANOVA NICRO 651 – výrobok je  šetrný k životnému prostrediu.  Obsahuje syntetický základový olej a špeciálne aditíva. Vysoká priľnavosť výrobku zaručuje vynikajúce mazacie vlastnosti ako v zimnej tak aj v letnej prevádzke.

Je univerzálne použiteľný na mazanie častí výhybiek, na mazanie káblových valcov, mazanie spínačov, železničných stoličiek aj na skrutky.  

 

Rozsah a použitie

METANOVA NICRO 651 je prostriedok vhodný pre všetky ročné obdobia a za všetkých poveternostných
podmienok, na mazanie železničných stoličiek a ďalšie pomaly sa pohybujúce zariadenie.
Môže byť použitý aj na vlhký kovový povrch – vytláča vodu.

Prvé použitie
Pred použitím škrabkou treba odstrániť hrubé nečistoty (olej, piesok, bahno) a iné tuky. Výrobok treba
pretrepať a vhodným štetcom v tenkej vrstve, rovnomerne naniesť na všetky exponované plochy.
Aplikácia je najvhodnejšia s mazacím zariadením PROFISTAR 5 ( ručné čerpadlo pod tlakom- nádrž 10 litrov
s ventilom, predlžovacie trubice, na konci s výmennými štetcami.)

Pravidelné mazanie
Pri použití produktu METANOVA NICRO 651 interval mazania môže byť zriedkavejšie v porovnaním s inými
mazacími prostriedkami
Pri výhybkách je mazanie závislé od poveternostných podmienkach , interval je 1-2 týždne. Pri aplikácii
nečistoty treba odstrániť nečistoty škrabkou.

Vlastnosti

METANOVA NICRO 651 – výrobok je šetrný k životnému prostrediu. Obsahuje syntetický základový olej a
špeciálne aditíva. Vysoká priľnavosť výrobku zaručuje vynikajúce mazacie vlastnosti ako v zimnej tak aj
v letnej prevádzke. Je univerzálne použiteľný na mazanie častí výhybiek, na mazanie káblových valcov,
mazanie spínačov, železničných stoličiek aj na skrutky.

METANOVA NICRO 651 zabezpečuje dlhotrvajúce mazacie a ochranné vlastnosti, je stabilný, nepodlieha
špeciálnemu označeniu podľa predpisu EÚ.

Konzistencia:
Hustý, tekutý prostriedok

Mazacie vlastnosti:
METANOVA NICRO 651 bez ohľadu na poveternostné podmienky vďaka špeciálnym aditívam – zabezpečuje
vynikajúce mazacie vlastnosti.
Použitím špec. aditív je odolný proti starnutiu degradácii a má vynikajúcu priľnavosť.

Odolnosť proti chladu:
METANOVA NICRO 651 je odolný proti nízkym teplotám, a aj v zime zabezpečuje vysokú priľnavosť na
kovové povrchy. Zmena hustoty je pozorovateľná pod -20 ˚C teploty, kryštalizácia maziva nastane iba pod
-40 ˚C.

Odolnosť:
METANOVA NICRO 651 Je chemicky neaktívna látka voči väčšine chemických látok a na životné prostredie.
Odolný proti počasiu a UV žiareniu, vo vode nerozpustný, vysoko odolný voči vlhkému prostrediu, tečúcej
vody, snehu a aj proti slanej vode. Poveternostné podmienky všeobecne nemajú vplyv na účinnosť maziva.

Penetračná schopnosť:
METANOVA NICRO 651 preniká do trhlín, medzier a zabraňuje prenikaniu vody.

Ochrana proti korózii
METANOVA NICRO 651 Má vynikajúce antikorozívne vlastnosti

Požiarna bezpečnosť
Výrobok podľa predpisov EU nie je klasifikovaný ako horľavina, ale pri zahriatí nad 310 ˚C môže horieť.

Vplyv na životné prostredie
METANOVA NICRO 651 je biologicky odbúrateľný (OECD 301D)

Na stiahnutie

Váš košík

Košík je prázdny.

Medzisúčet
0.00 €
APLIKOVAŤ
0