N.C.N. SLOVAKIA s.r.o
0

METANOVA Tornádo

Charakteristika: Čistiaci a odmasťovací prostriedok pre bežnú údržbu.

Výhody: K čisteniu ťažko dostupných dielov a kovových súčiastok. Rozpusti zatvrdlé mastné a olejové nečistoty. Veľmi rýchlo sa bez zbytkovo odparuje.

Obsah: 500 ml

 

 

15,00 s DPH

Kategórie: Značka:

Použitie

S 23: Nevdychujte aerosoly
S 51: Používajte iba na dobre vetraných miestach
S 56: Zneškodnite tento materiál a jeho obal na zbernom mieste zvlášt alebo nebezpečného odpadu.
R 10: Vysoko horľavý
R 66: Dráždivý

Len celkom vyprázdnené nádoby odovzdávať k recyklácii.

Vlastnosti

  • Obsahuje látky: alifatické uhľovodíky, glykoléter, hnací médium – oxid uhličitý.
  • Nádoba je pod stálym tlakom. Chrániť pred slneční žiarením a teplotou nad 50°C. Ani po upotrebení neotvárať na silu a nevhadzovať do ohňa. Uchovávajte mimo dosah deti.

Váš košík

Košík je prázdny.

Medzisúčet
0.00 €
APLIKOVAŤ
0