AKCIA - Pri objednávke nad 70 Eur bez DPH je doprava zdarma

N.C.N. SLOVAKIA s.r.o

Referencie

Prísada do paliva- METANOVA SEL

Pomáha štartovať a šetrí pohonné hmoty

Chladné ročné obdobie prináša pre motoristov rad problémov. Najčastejším defektom, s ktorým sa mnohí stretávajú je, že im ráno nechce naštartovať motor. Pri štartovaní studeného motora by sme mali byť predovšetkým trpezliví. Zapnime zapaľovanie, pomaly zošliapnime plynový pedál až nadoraz a zľahka ho opäť uvoľnime. Pri opakovaných štartoch by sme však mali chvíľu počkať, aby sme dali batérii čas na zotavenie.

Ťažkosti so zimnými štartmi môže však spočívať aj v palive, ktoré môžu odstrániť účinné prísady. Nový vysokokoncentrovaný prostriedok METANOVA do paliva pre zážihové motory METANOVA LEN je novým uhľovodíkovým komplexom, neobsahuje fosfátové prísady a po spálení netvorí popol. Jeho základné zložky majú multifunkčné vlastnosti a pôsobí ako čistič, dispergent. Má aj vynikajúce vlastnosti proti korózii v olovnatom i bezolovnatom benzíne, čo potvrdil rad testov, na ktorých základe získal aj certifikát kvality. Zabraňuje tvorbe usadením na sacích ventiloch, zvyšuje oktanové číslo paliva a zabraňuje jeho zamrznutiu či tvorbe ľadových kryštálikov v sacom trakte. Zlepšuje spaľovanie, odstraňuje karbónové usadeniny, uvoľňuje prilepené ventily, bráni kondenzovaniu vody, neutralizuje kyseliny, zlepšuje studené štarty, znižuje emisiu škodlivín vo výfukových plynoch, pričom zároveň zvyšuje hospodárnosť prevádzky o 3 až 10 percent. Podobné vlastnosti má aj prísada do paliva pre vznetové motory METANOVA SEL, ktorá je novým vylepšeným uhlíkovodíkovým komplexom. Dokonale sa spája s naftou, zabraňuje tvorbe peny a usadením.

Miešaním nafty rôzneho pôvodu a kvality dochádza k narušeniu jej stability. Následkom bakteriálneho rozkladu usadením v nafte dochádza ku vzniku kalov a k zníženiu jej spaľovacej hodnoty, čo môže spôsobiť zanesenie trysiek, potrubia, filtrov, čo so sebou prináša zvýšené náklady na údržbu, problémy s koróziou v nádrži a škody na celom palivovom systéme. METANOVA SEL udržiava stabilné skupenstvo a predpísanú kvalitu nafty a chemicky sa viaže na molekuly kovu a vytvára s nimi ochranný štít, ktorý sa nedá opláchnuť.

„Vyleští“ dosadacie plochy dielov, čím sa výrazne predĺži ich životnosť a zlepšuje aj rozptylovú charakteristiku. Dochádza k priebežnému premasteniu hláv valcov a k odstráneniu nánosu usadenín. Kvapky vody v palive, pokiaľ sú vo forme suspenzií, spôsobujú napadanie dielov systému, ktorých oprava je drahá. S METANOVA SEL však, ako dokázali testy, deemulgujú a tým sa ich nepriaznivé účinky odstránia. Je na zváženie čerpať na čerpacích staniciach drahšiu aditivovanú naftu alebo načerpať neaditivovanú a zakúpiť si prísadu ktorá v prepočte vyjde lacnejšie a obsahuje viacej aditív. Zároveň tým, že pôsobí na rozpúšťanie kalových usadenín obmedzuje nedokonalé spaľovanie o odstraňuje problém s dymením vznetových motorov a zvyšuje ich výkon neposlednom rade aj hospodárnosť prevádzky.

Slovenský plynárensky priemysel

Začiatkom druhej polovice roka 1995 boli v našej organizácii formou testu predvedené niektoré produkty METANOVA, konkrétne typ M a mazací tuk. Na základe ukážky boli z rozhodnutia hlavného mechanika KS vytypované zariadenia, kde sme mienili produkty odskúšať priamo v pracovných podmienkach stanice.

Internetová stránka: www.spp.sk

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA

Výsledky skúšok
Na základe žiadosti N.C.N. s.r.o. sme vykonali nasledovné protioderové skúšky na 4-guľkovom prístroji v rozsahu.

 

CEMENTÁREŇ TURŇA, a.s.

 

METANOVA TUK HI-TECH 1.5

Použitie plastického maziva

Túto vazelínu sme používali pri generálke surovinového mlyna, ktorý váži bez mlecej náplne 97 t. U tohto mlyna nosné čapy sú uložené klzných ložiskách (šálkach) O 1.420 mm, ktoré sú podopreté guľovými lôžkami. Životnosť ozubených vencov surovinového mlyna sa neustále skracovala – kým prvý ozubený veniec vydržal 8,5 rokov, druhý už len 5,5 rokov. Výrobu, ako aj montáž hore uvedeného ozubeného venca a pastorkových jednotiek realizovala firma PS Přerov-Montáže. Po konzultácii s hlavným kontrolórom zo strany dodávateľskej firmy sme sa rozhodli používať pri nábehu celého zariadenia MT.

Volili sme nasledujúci postup:
– natretie guľových lôžok MT
– natretie obidvoch klzných ložísk (šálok)
– Po prebrúsení nosných čapov mlyna, tie boli ošetrené METANOVA SPRAY
– Natretie klzných ložísk pastorkových jednotiek O 320 mm (4 ks)
Za normálnych prevádzkových podmienok pod čapy mlyna je tlačený vysokotlakovými čerpadlami (30 MPa) hydraulický olej kvôli nadvihnutiu mlyna, aby nedošlo k zadretiu ložísk pri pretočení mlyna.
Nakoľko v terajšom stave všetky elektrické agregáty boli odpojené, otočili sme mlyn o ¼ obvodu (kvôli ľahšej montáže – obloženiu plášťa panciermi) bez hydraulického oleja len pomocou navijaka.
Už vtedy sme pozorovali veľmi ľahkú pohyblivosť mlyna v dôsledku vynikajúcich vlastností MT. Po pretočení o ¼ obvodu mlyna, aby sme sa presvedčili o stave klzného ložiska, tak sme ho vybrali, ale nakoľko žiadnu zmenu sme na ňom nespozorovali, tak sme ho dali späť a pokračovali sme v ďalšej práci.
Po montáži poháňacej jednotky a čerpadiel ale pred nábehom na prevádzku a kompletovaní mlyna sme natreli MT.
– zuby ozubeného venca modulu 30 (výška zubu 75 mm)
– zuby pastorkových jednotiek
Potom bol spustený plyn na pomocný náhon 0,13 ot/min (t.j. 56% prevádzkových otáčok) na dobu 1 hodiny. Po kontrole na dotykových plochách sme pozorovali striebristý lesklý povrch.
Potom sme ošetrili ozubený veniec a pastorkove jednotky vazelínou Ceplatyn. Nasledoval nábeh na prevádzkové otáčky v priebehu jednej hodiny. Nasledovala kontrola zubov – stav bol nezmenený. Po tejto kontrole bolo spustené centrálne mazanie so zmesou Ceptalyn – MT v pomere 12:1 v priebehu 24 h v prázdnom stave.
Po skúšobnej prevádzke bol mlyn naplnenou mlecou náplňou (60 % celkového množstva mlecích gúľ), čo činilo cca 300 t. Tento stav bol skúšaný za normálnych prevádzkových podmienok 1 týždeň. Nasledovala naplnenie na celkovú náplň na 500 t.
Nakoľko sme nespozorovali žiaden negatívny jav, tak mlyn sme spustili na normálnu prevádzku

 

HOSPODÁRSKE NOVINY, 20. februára 2012

AUTOPORADŇA

Málokto vie, že benzín alebo nafta, ktoré sú k dispozícii v predajnej sieti všakovakých značiek čerpacích staníc, nie sú totožné s pôvodnými palivami od výrobcov. Viete sa v tom zorientovať?

 

Distribučná sieť obohacuje pohonné látky o prísady, ktoré menia ich kvalitu a charakter. Aj preto na pumpách nachádzame výdajné stojany označené rôznymi prívlastkami, napríklad Super, Eko, Dynamic či Power.

Prísady do palív pomáhajú štartovať motor – aj pri nízkych teplotách, šetria pohonné látky a predlžujú životnosť. Pre bežného motoristu je takmer nemožné zorientovať sa v nich. Aj preto niektorí tankujú konvenčné palivá a radšej sami siahnu po špeciálnych prísadách, ktoré pridajú do nádrže.  Pri štartovaní studeného agregátu je potom dôležité byť trpezlivý, pri opakovaní treba chvíľu počkať, kým sa batéria zotaví. Prísady sú vysoko koncentrované a palivá cielene pozmeňujú. Aj v tomto prípade sa oplatí staviť na kvalitu, spraviť si na internete prieskum spokojnosti a vybrať si až potom.

My sme vyskúšali napríklad prísady METANOVA. Do nádrže benzínového auta sme liali prímes typu METANOVA LEN s novým uhľovodíkovým komplexom. Pôsobí ako čistič a má aj vlastnosti proti korózii. Zabraňuje tvorbe usadením na sacích ventiloch, zvyšuje oktánové číslo paliva a zabraňuje jeho zamrznutiu či tvorbe ľadových kryštálikov v sacom trakte. Čo je v zime dôležité, bráni kondenzácii vody. Počas testu sme zaznamenali aj mierne zníženie potreby o päť percent.

Takéto vlastnosti má i prísada do paliva pre vznetové motory METANOVA SEL. Spája sa s naftou, čím zabraňuje tvorbe peny a usadením.

 

METANOVA SPRAY

Pred použitím METANOVA Po použití METANOVA
Opracovanie mangánovej oceľe s obsahom Mn 12%Sústruženie Ø 55 mm na dlžke 75 mm pri 1. naostrení nástroja – odobratie 1. vrstvy o hrúbke 2 mm – odobratie 3.vrstiev o hrúbke 2 mm
Opracovanie materiálu 19 663Sústruženie zápustky o rozmere 500x500x400
Opracovaná plocha 500×500, odoberaná hrúbka 3 mm
– odobratá 1. vrstva – odobraté 2-3 vrstvy
Opracovanie materiálu 14 220Frézovanie plochy 25×960 hrúbka vrstvy 3 mm, pri 1. naostrení nástroja – odobraté 2 vrstvy – odobraté 4 vrstvy
Opracovanie mangánovej ocele s obsahom Mn 12%Frézovanie drážky 12x5x50 – 4 drážky – 4 drážky

Nástroje používané pri skúškach:
-sústružnícke nože s doštičkami zo spekaných karbidov o akosti P20, P30, K10
– frézy z rýchlo rezných ocelí klasické

Frézy na drážky s povlakovanými dostičkami TiN

Použitím prípravku METANOVA SPRAY sa zvyšuje životnosť nástrojov cca. 2-3 násobne. Zlepšuje sa opracovaný povrch a čiastočne sa odstraňujú rázy pri opracovaní prerušovaných plôch, čím sa zároveň šetrí obrábací stroj.

Praktické výsledky aplikácie prípravku METANOVA SPRAY pri obrábaní

Operácia Materiál pred apl. po apl. % údaje o firme
Vŕtanie Ø 3mm ot.2000/s 19 191 22 20 18 44 42 44 200 210 244 TAD Trnava
sústruženie – zápich,
š 4 mm
14220 5 záberov 11 záberov 220 dtto
Vŕtanie -1x Ø 7,8, hl.6
-3 x Ø2,4, hl.6
11373 160 súčiastok 630 súčiastok 393 TAU Brno
Vŕtanie – 2x Ø2,9,hl.2,5 ocel na odl. 5 súčiastok 115 súčiastok 2300 dtto
Frézovanie kot.fr.-drážka 14×5,5
1-5,5 na jeden záber
11373 80 súčiastok 360 súčiastok 450 dtto
Frézovanie rybin.drážky 1-500 11373 60 súčiastok 230 súčiastok 383 dtto
Frézovanie rybin.drážky 1-90 11373 40 súčiastok 300 súčiastok 750 dtto
Sústruženie – Ø 55,1-75
– záber 2 mm
Mangan oceľ 12% Mn 1 vrstva 3 vrstvy 300 Prakon s.r.o.
Frézovanie drážky 12x5x50
(dostičky s povl.TiN)
Mangan oceľ 12% Mn 4 drážky 4 drážky 0 dtto
Sústruž. zápustky,
záber 3 mm
19663 1 vrstva 2-3 vrstvy 250 dtto
Frézovanie pl. 25×960
Záber 3 mm
14220 2 vrstvy 4 vrstvy 200 dtto
Sústruženie SK – S4 15351,90 60 min 200 min 333 Vítkovice a.s.
Frézovanie RO plátky 42 Cr Mo 4V 20 min 60 min 300 dtto
Vŕtanie – Ø70, hl.100 11700 max 3 otv. 10 otvorov 333 dtto