AKCIA - Pri objednávke nad 70 Eur bez DPH je doprava zdarma

N.C.N. SLOVAKIA s.r.o

Školenie pre montáž prírubových spojov podľa STN EN 1591-4

Od apríla 2014 platí nový štandard ČSN EN 1591- 4 s názvom „Príruby a prírubové spoje – Časť 4: Kvalifikácia odbornej spôsobilosti personálu k montáží skrutkových spojov v tlakových zariadeniach v kritických aplikáciách“, ktorý posúva prácu najmä montáž prírubových spojov tlakových zariadení na vyššiu úroveň tzn. triedy tesnosti a spoľahlivosti.

Ponúkame školenie podľa tejto normy pre personál zaoberajúci sa montážou prírubových spojov a po úspešnom absolvovaní akreditovaného preskúšaní získa účastník certifikát vydaný Strojárenským skúšobným ústavom š.p

Poskytujeme kvalifikácia základnej úrovne pozri tabuľku 1, vyššej úrovne na vyžiadanie, zodpovedného technika viď tabuľka 11. Ďalej je možné preškoliť technické vedúci, u ktorých je preskúšanie nepovinné ak nepožadujú vydanie certifikátu.Doba platnosti certifikátu je 5 rokov, predĺženie na ďalších 5 rokov po preskúšaní . Tento výcvik kvalifikovaného personálu sa stal súčasťou systému manažérstva kvality.

Certifikácia podľa vyššie uvedenej normy neznamená oprávnenie na činnosť, lebo to je aj naďalej zodpovednosti zamestnávateľa!

Prevádzková bezpečnosť a tesnosť tlakových zariadení je zásadnou prioritou v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdravia, životného prostredia a kvality výroby tzv. HSEQ.

http://skolenimonteru.cz/