N.C.N. SLOVAKIA s.r.o
všetky články
Bezazbestové tesnenia
Expandovaný grafit
Ploché tesnenie
Špirálové, hrebienkové a kovové tesnenie
Tesniace krúžky, Guferá, O-krúžky
Upchávky – šnúry mechanické