N.C.N. SLOVAKIA s.r.o
0

CEMENTÁREŇ TURŇA, a.s.

Olo Juro

10/11/19

prípadové štúdie,

 

Túto vazelínu sme používali pri generálke surovinového mlyna, ktorý váži bez mlecej náplne 97 t. U tohto mlyna nosné čapy sú uložené klzných ložiskách (šálkach) O 1.420 mm, ktoré sú podopreté guľovými lôžkami. Životnosť ozubených vencov surovinového mlyna sa neustále skracovala – kým prvý ozubený veniec vydržal 8,5 rokov, druhý už len 5,5 rokov. Výrobu, ako aj montáž hore uvedeného ozubeného venca a pastorkových jednotiek realizovala firma PS Přerov-Montáže. Po konzultácii s hlavným kontrolórom zo strany dodávateľskej firmy sme sa rozhodli používať pri nábehu celého zariadenia MT.

Volili sme nasledujúci postup:
– natretie guľových lôžok MT
– natretie obidvoch klzných ložísk (šálok)
– Po prebrúsení nosných čapov mlyna, tie boli ošetrené METANOVA SPRAY
– Natretie klzných ložísk pastorkových jednotiek O 320 mm (4 ks)
Za normálnych prevádzkových podmienok pod čapy mlyna je tlačený vysokotlakovými čerpadlami (30 MPa) hydraulický olej kvôli nadvihnutiu mlyna, aby nedošlo k zadretiu ložísk pri pretočení mlyna.
Nakoľko v terajšom stave všetky elektrické agregáty boli odpojené, otočili sme mlyn o ¼ obvodu (kvôli ľahšej montáže – obloženiu plášťa panciermi) bez hydraulického oleja len pomocou navijaka.
Už vtedy sme pozorovali veľmi ľahkú pohyblivosť mlyna v dôsledku vynikajúcich vlastností MT. Po pretočení o ¼ obvodu mlyna, aby sme sa presvedčili o stave klzného ložiska, tak sme ho vybrali, ale nakoľko žiadnu zmenu sme na ňom nespozorovali, tak sme ho dali späť a pokračovali sme v ďalšej práci.
Po montáži poháňacej jednotky a čerpadiel ale pred nábehom na prevádzku a kompletovaní mlyna sme natreli MT.
– zuby ozubeného venca modulu 30 (výška zubu 75 mm)
– zuby pastorkových jednotiek
Potom bol spustený plyn na pomocný náhon 0,13 ot/min (t.j. 56% prevádzkových otáčok) na dobu 1 hodiny. Po kontrole na dotykových plochách sme pozorovali striebristý lesklý povrch.
Potom sme ošetrili ozubený veniec a pastorkove jednotky vazelínou Ceplatyn. Nasledoval nábeh na prevádzkové otáčky v priebehu jednej hodiny. Nasledovala kontrola zubov – stav bol nezmenený. Po tejto kontrole bolo spustené centrálne mazanie so zmesou Ceptalyn – MT v pomere 12:1 v priebehu 24 h v prázdnom stave.
Po skúšobnej prevádzke bol mlyn naplnenou mlecou náplňou (60 % celkového množstva mlecích gúľ), čo činilo cca 300 t. Tento stav bol skúšaný za normálnych prevádzkových podmienok 1 týždeň. Nasledovala naplnenie na celkovú náplň na 500 t.
Nakoľko sme nespozorovali žiaden negatívny jav, tak mlyn sme spustili na normálnu prevádzku

Súvisiace články

close

Váš košík

Košík je prázdny.

Medzisúčet
0.00 €
APLIKOVAŤ
0